Toiminta

Yleistä

 • tehdään riistanhoitotyötä
 • ylläpidetään hyviä metsästäjätapoja
 • harrastetaan ampumatoimintaa
 • järjestetän kilpailuja

Riistanhoito

Riistanhoitosuunnitelmat,  riistaeläinkantojen kasvattaminen, säilyttäminen ja laadun parantaminen, eri riistaeläinten kantojen tasapainon turvaaminen

sorsalampi

 • pienpetojen pyynti
 • elinolosuhteiden turvaaminen ja parantaminen
 • riistapellot, rahoittamiset
 • metsästyksen rajoittaminen
 • ruokinnan suunnittelu ja toteutus
 • riistanistukset

Riistalaskennat ja riistakannat

Riistakolmiot, hirvieläinten seuranta, vesilintujen pesimäkanta- ja poikuearviointi, muut laskennat, muita havaintoja riistakantojen tilasta, suurpetoyhdysmiehet

Riistanhoitoyhdistyksen ja Uudenmaan riistanhoitopiirin organisoimaa hirvieläin- ja suurpetolaskenta

 • osallistutaan riistakolmiolaskentaan

Ampumatoiminta

Ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoimintaa, SML:n kilpailut, tuomarikoulutus, riista- ja eräpolkukilpailut

 • Ampumaratayhdyshenkilönä Tapio Juva

Metsästys

Metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta ym.

Neuvonpito

  • Metsästyksen johtajat vastaavat hirvieläinjahtien käytännön suunnittelusta ja passipaikoista
  • Osallistuttua järjestettyihin ilvesjahteisin
  • Jänisjahteja

Koulutus ja neuvonta

Luottamuspaikat, koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö

Yhdistys osallistuu riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen metsästäjäliiton Uudenmaanpiirin järjestämiin tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin.

 • Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaanpiirin hallitusen jäsen Esko Lehtola
 • Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen Tapio Juva
 • SML:n ja RHY:n varajäsen Tero Järvenpää

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta

Peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö: maanomistajat ja sidosryhmät, tiedotustapahtumat

kummiluokka 4

Kotamäessä kotailta talkooväelle, hirvi- ja peruraporukan pikkupeijaiset. Osallistuttu naapuriseurojen hirvipeijaisiin.  Peijaiset maanomistajille ja yhteistyökumppaneille joka toinen vuosi. Knehtilän tilan markkinat.

 

Taloudenhoito

Kiinteistöt, kalusto ja muu omaisuus

Pidetään huolta kiinteistöistä ja kalustosta sekä vakuutukset ajantasalla.  Kotamäen kunnontusta tarpeen mukaan.

Huomionosoitukset

Ansiomerkit, Viirit, Merkkipäivät, Muut huomionosoitukset